Ông Bùi An Sơn, Giám đốc Tiếp thị & Quan hệ Công chúng tại Shire Oak International đã chia sẻ với Truyền hình Công an Nhân dân về hành trình thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở Viêt Nam: từ những ngày đầu tiên đến tầm nhìn để đáp ứng nhu cầu năng lượng ở quốc gia này.